Sinds 2017 werkt Nieuwe Helden via verschillende projecten rondom de thema’s armoede en ongelijkheid. 


De afgelopen jaren neemt de (kansen)ongelijkheid alleen maar toe. Ruim 1 miljoen mensen leven onder de armoedegrens in Nederland. Het lijkt een onoplosbaar probleem. Maar is dat ook zo? Wij vragen ons af hoe ongelijkheid nu precies werkt, wat het effect is op de kansen van kinderen die opgroeien in langdurige armoede en wat de gevaren zijn voor de heel nabije toekomst. 

Als theatermakers en kunstenaars leggen we de vinger op de zere plek, bevragen vastgeroeste systemen en maken het gevecht van de mens in alle lagen van die systemen invoelbaar.