We leven in een wereld waarbij het essentieel is dat je voor jezelf kunt opkomen, dat je toegang hebt tot een stevig (sociaal) netwerk en de juiste technologie. Zo niet: dan doe je niet mee. De komende jaren zal de ongelijkheid alleen maar toenemen: steeds meer mensen vallen buiten de boot, maar wie bepaald wat de boot is en wie er in mag blijven en wie niet?

In 2018 begon Stichting Nieuwe Helden in samenwerking met onder andere Stichting Doen, KAAP – kunstencentrum in Brugge en Oostende, Theater aan Zee in Oostende en de Verkadefabriek in Den Bosch een artistiek en journalistiek project over het systeem van en achter Armoede in het Westen.

Sinds 2018 doen wij onderzoek naar het thema ongelijkheid en armoede. Uit dit onderzoek is de voorstelling RONJA ontstaan, waarin het verhaal verteld wordt van een moeder en dochter in armoede. De voorstelling is ontstaan vanuit het thema kinderarmoede maar gaat ook over de grotere problematiek. Daarnaast is the Village ontstaan, dit onderdeel richt zich meer op het thema ongelijkheid. Neem een kijkje op de andere pagina’s om de verschillende onderdelen te bekijken.