Armoede? “In Nederland bestaat geen echte armoede”, aldus premier Mark Rutte. Maar zowel de cijfers als de praktijk laten iets anders zien: bijna 7% van alle Nederlanders leeft onder de armoedegrens. In België is dat zelfs 14,5% van de bevolking.

We leven in een wereld waarbij het essentieel is dat je voor jezelf kunt opkomen, dat je toegang hebt tot een stevig (sociaal) netwerk en de juiste technologie. Zo niet: dan doe je niet mee. De komende jaren zal de ongelijkheid alleen maar toenemen: steeds meer mensen vallen buiten de boot, maar wie bepaald wat de boot is en wie er in mag blijven en wie niet?

In 2018 en 2019 start Stichting Nieuwe Helden in samenwerking met onder andere Stichting Doen, KAAP – kunstencentrum in Brugge en Oostende, Theater aan Zee in Oostende en de Verkadefabriek in Den Bosch een artistiek en journalistiek project over het systeem van en achter Armoede in het Westen.